Vízové poradenství pro cizince v ČR

Služby pro občany EU

 • Registrace na cizinecké policii
 • Povolení k přechodnému pobytu

Služby pro občany třetích zemí

Služby pro občany EU a třetích zemí

 • Živnostenský list
 • Nahlášení změny účelu pobytu 
 • Žádost o vydání rodného čísla 
 • Nostrifikace diplomů
 • Registrace na Úřadu práce 
 • České zdravotní pojištění pro cizince 
 • Povolení k trvalému pobytu 

Ostatní imigrační a právní služby 

 • Imigrační poradenství pro firmy i jednotlivce
 • Zastupování na úřadech 
 • Osobní asistence
 • Odvolání
 • Překlady a tlumočení

Kontaktní formulář

Expat Care 

Naše agentura poskytuje služby pro expaty a cizince žijící v Praze.

Díky našim bohatým zkušenostem vyřídíme všechny záležitosti spojené s relokací cizinců jejich rodinných příslušníků. 

Mluvíme česky, anglicky, rusky, německy a španělsky.